top of page

RETNINGSLINJER

 

GUIDELINES

 

NORSK

 

HeCreature har dessverre hatt flere ubehagelige opplevelser med at privatpersoner og kommersielle selskaper har tatt seg til rette og brukt bilder fra denne nettsiden uten godkjenning. På grunn av dette har HeCreature måttet legge galleriet bak mur. Det betyr at du må registrere deg for å få tilgang til galleriet. Dette er helt gratis og uforpliktende, og for å få tilgang må du opprette en bruker. Når du oppretter en bruker må du oppgi din e-post, og du må lage deg et passord. HeCreature kan kun se din e-post. Dersom du oppretter en bruker bekrefter du å ha lest og forstått punktene under: 

  • Du gir HeCreature rett til å oppbevare din e-post så lenge du har en bruker. Du kan når som helst slette din bruker. 

  • Alle bildene i galleriet og på www.hecreature.no er beskyttet av opphavsrett. Å gå inn i en butikk å ta med seg varer uten å betale for det, er en straffbar handling. Det samme gjelder ved bruk av bilder uten tillatelse. Et hvert brudd på dette vil medføre utestengelse og rettslige steg. 

  • HeCreature har dyp respekt for ditt personvern. Din informasjon vil ikke deles eller selges videre, og HeCreature vil ikke sende deg e-poster eller reklame på noen tidspunkt. Opplever du derimot dette bes du ta kontakt med HeCreature snarest, da alle slike henvendelser i såfall vil være fra noen som utgir seg for å være HeCreature/falsk konto. 

Om du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt. 

Takk for at du bidrar til et godt og positivt miljø i det digitale universet. 

 

Foto: Øystein Voll

 

ENGLISH

 

Unfortunately, HeCreature has had unpleasant experiences with private individuals and commercial companies taking advantage of, and using images from this website without approval. Because of that HeCreature has made changes by re-arranging the gallery. This means that you must register to access the gallery. This is free of charge and without any obligations for you. To gain access you must create a user. When you create a user, you must enter your e-mail address, and you must create a password. HeCreature can only see your e-mail. If you create a user, you confirm that you have read and understood the points below: ​

 

  • You give HeCreature the right to store your e-mail as long as you have a user account. You can delete your user at any time - no questions asked.

  • All images in the gallery and on www.hecreature.no are protected by copyrights. Entering a shop to take goods without paying for them, is a criminal offense. The same applies to the use of images without permission. Any breach of this will result in exclusion, and legal actions. ​

  • HeCreature respects your privacy. Your information will not be shared or sold, and HeCreature will not send you e-mails or advertisements at any time. However, if you experience this, please contact HeCreature as soon as possible, as all such inquiries will be from someone pretending to be HeCreature / a fake account. 

If you have any questions, you are more than welcome to get in touch. ​ Thank you for contributing to a good and positive environment in the digital universe! ​ ​ ​

bottom of page